De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Lokalen veroveren Twente, met name in Twenterand en Enschede

Lokalen veroveren Twente, met name in Twenterand en Enschede

TWENTERAND - De grote winnaar bij de raadsverkiezingen  in Twenterand is de lokale oppositiepartij GBT, die een politieke aardverschuiving veroorzaakte en van zeven zetels nu naar het onwaarschijnlijke aantal van twaalf zetels straks parachuteerde. Dat is de absolute meerderheid in een raad met 23 volksvertegenwoordigers. Ongekend, niet alleen voor Twenterandse begrippen, maar ook voor Twentse begrippen. De euforie was groot bij Gemeente Belangen Twenterand, elders heerste ontzetting en droop ongeloof van de gezichten, met name in het kamp van C3, zoals de coalitie van CDA, ChristenUnie en SGP ook wel werd genoemd, die vrijwel permanent bij de complete oppositie onder vuur lag. Zeker bij het CDA waren de druiven zuur, maar ook bij ChristenUnie die eveneens een tik kreeg en een zetel verloor. Zelfs de SGP verloor een zetel, maar behoudt haar traditionele stoel. Uiteraard zingt de vraag rond wat er nu moet gebeuren. GBT gaat volgens bronnen niet alleen regeren. Een coalitie met drie wethouders ligt voor de hand, van wie twee van GBT. De meest voor de hand liggende wethouders namens GBT zijn volgens de doorgaans betrouwbare Twenterandse tamtam fractievoorzitter Paters en oud-wethouder Koster. Daar kan dan de huidige wethouder Van Abbema van de ChristenUnie eventueel bij komen zitten (al verloor die partij zoals gezegd een zetel, van vier naar drie), maar ook is het mogelijk met twee halfttimers van andere partijen de hort op te gaan. De megawinst van GBT is overigens naar het lijkt eveneens een belangrijke oorzaak van het klein blijven van de PVV dat aan de rand van Twente beduidend minder scoorde dan verwacht, namelijk één zetel.

ENSCHEDE - De lokale partij BBE is voor iedereen verrassend, ook voor de partij zelf, ruim de grootste partij van Enschede. D66 was vier jaar geleden de absolute winnaar en de grootst en kan zich nu hooguit de grootste van het liberaal-vooruitstrevende kamp noemen. Het is stuivertje wisselen: BBE van vijf naar zeven en D66 van zeven naar vijf. Beide partijen maken nu deel uit van het huidige vierpartijencollege, met CDA en ChristenUnie. In de woorden van fractieleider en lijsttrekker Van den Berg is de overwinning van BBE 'bizar' en in zijn eerste reactie schreef hij dit voor de NOS-televisie toe aan het 'geloof in verbinding'. Op basis van het nemen van verantwooordelijkheid kreeg BBE volgens hem de kiezersgunst. Zijn collega-lijsttrekker Eerenberg van D66 zei dat hij baalt van het verlies, maar blij is de grootste progressieve partij te blijven. Het ligt voor de hand dat beide partijen weer aan een coalitie meedoen. Sterker nog: de coalitie met CDA, VVD en ChristenUnie zou door kunnen, qua zetels. BBE met wethouder Van Agteren die dan aan zijn derde termijn begint, de locoburgemeester kan hoe dan ook het locoburgemeesterschap claimen, wat het verlies van D66 voor de huidige loco Eerenberg alleen maar zuurder maakt. De nieuwe partijen PVV en DENK  hebben in Enschede drie zetels respectievelijk één zetel weten te halen.

WIERDEN - In de gemeente Wierden hetzelfde beeld, met mogelijk verstrekkende gevolgen, vooral voor het CDA (dat altijd dacht 'te eeuwigen dage' de grootste'  te zijn, maar nu 'slechts' vier zetels overhoudt) en de winst van drie zetels voor de lokale partij NEW, die liefst zeven zetels vergaarde, vier jaar geleden door het CDA nog achteloos terzijde werd geschoven, maar vanaf morgen bij de formatie van een nieuw college de lakens uitdeelt. Misschien dat NEW wethouder Span van het CDA bestuurlijk gezien in leven houdt, maar haar dan waarschijnlijk politiek gezien behoorlijk uitkleedt en een aantal beleidsterreinen (bijvoorbeeld volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en/of zorg) laat inleveren. De ChristenUnie zit op het vinkentouw met drie zetels en daarna volgen de huidige 'regeringspartijen' PPW en VVD. De eerste verloor een zetel en kan op basis van de uitslag met recht en reden naar de oppositie worden verbannen. De VVD won geen zetels, maar wel stemmen en kan collegepartij blijven, mogelijk met de ChristenUnie erbij als nieuwkomer, indien die van de koopzondag geen breekpunt maakt.

HENGELO - In de gemeente Hengelo verloor de machtige SP, geheel volgens de landelijke trend, twee zetels. De SP had er zeven en houdt er vijf over. De fracties van VVD en Pro Hengelo zijn met zes zetels de grootsten in de nieuwe gemeenteraad en dat betekent beleidsmatig naar verwachting nogal wat. Als ze al terugkomt, zal de almacht die wethouder Ten Heuw in woord en gebaar al acht jaar aan de dag legt verdwijnen. In de woorden van Jan Marijnissen moet ze 'effe dimme'. VVD en Pro Hengelo kunnen het wel met elkaar vinden en zullen elk een wethouder leveren, wellicht blijft Ten Heuw, maar dat is niet gezegd, want de partij kan ook guts tonen en zeggen dat ze niet bereid is  mee te helpen aan de uitvoering van rechts beleid. Andere opties zijn de verliezers CDA (van zes naar vier zetels en D66 van vier naar drie)  en/of de driezetelpartijen D66 BurgerBelangen en LokaalHengelo, al zitten op die laatste partij weinigen te wachten. Voor de PVV in Hengelo zijn er twee zetels. de meest voor de hand liggende coalitiepartner zal toch weer de ChristenUnie zijn, wat zou betekenen dat wethouder Langius ook blijft (en in Almelo gaat wonen)

ALMELO - Lang leek de VVD met zeven zetels de grootste fractie worden in  Almelo, maar het werden er zes, wat toch nog een verdubbeling is van het huidige aantal. Omgekeerd leek het CDA vijf zetels te krijgen, één minder dan nu, maar in de laatste seconden van de telling waren het er toch zes en dus zijn de christendemocraten numeriek even groot als de liberalen. De lokale bundeling LAS (nu zeven) moet het straks doen met vijf. Met drie zetels is de PVV uit het niets de vierde partij van Almelo, maar behalve de VVD, althans haar leidsman Pauwels, wil geen der genoemde andere partijen ermee onderhandelen. De meest voor de hand liggende coalitiepartner zal toch weer de ChristenUnie zijn, die twee zetels behoudt, wat zou betekenen dat wethouder Langius ook blijft (en in Almelo gaat wonen). Om tot een coalitie te komen kan ook voor de zittende wethouder Cornelissen van de SP worden geopteerd, maar dat is wel een gehalveerde partij, van vier naar twee. Overigens is het aantal fracties in Almelo met één verminderd tot dertien, want Minimapartij en Almelo Centraal kregen onvoldoende stemmen voor een zetel.

HAAKSBERGEN - Zonder zelf te winnen is het CDA in Haaksbergen met zijn vijf zetels de grootste partij geworden. Dat heeft alles te maken met de opsplising-na-onmin binnen Leefbaar Haaksbergen die wethouder Van Vlaanderen de kop kostte. Nu zal het de restanten van de gebroken fractie en wethouder Nijhuis op de emmer vriezen, want de partij is gedecimeerd. Het tweetal Leefbaren dat na de interne troebelen Dé Actieve Partij oprichtte lacht het laatst, want heeft nu vier zetels en kan zó met het CDA gaan regeren. Daar moet voor een meerdeheid nog wel een partij bij, waarbij de VVD, met een derde zetel erbij een winnaar, het meest in aanmerking komt. Het zou betekenen dat ook de wethouder Prent van de PvdA en Van de Spiegel van D66 kunnen inrukken, tenzij op een hunner een beroep wordt gedaan door leidsman Ten Voorde van het CDA dat de formatie zal leiden.

HELLENDOORN - Voor het eerst in de historie van de gemeente Hellendoorn is het CDA in omvang gepasseerd, want de drie lokale partijen die met één lijst aan de verkiezingen deelnamen krijgt acht zetels en dat is er één meer dan het CDA, dat juist een zetel verliest, van acht naar zeven. Dit betekent dat Lokaal Hellendoorn het voortouw neemt bij de vorming van een nieuwe coalitie. Van de 'kleintjes' vermenigvuldigde de VVD zich, van één naar drie. D66 en de ChristenUnie behouden elk twee zetels, GroenLinks komt door verdubbeling ook op twee en de PvdA halveert tot één. In theorie kan de constructie met twee wehouders namens deze vier kleinere partijen te Hellendoorn intact blijven, waarbij ze dan feitelijk de macht hebben, ook omdat Lokaal Hellendoorn en CDA elkaar zo ongeveer uitsluiten. Nu levert het CDA twee wethouders, dat kan even zo vrolijk Lokaal Hellendoorn zijn.

DINKELLAND - De tijden van weleer zijn terug in Dinkelland, want het CDA is er voor het eerst sedert jaren weer de grootste. De partij vergaarde acht zetels en laat daarmee Lokaal Dinkelland, dat twee periodes de meeste raadsleden had, achter zich. Lokaal Dinkelland verliest drie zetels, het CDA krijgt er eentje bij. Ze hebben samen een riante meerderheid, maar de wonden van de breuk tussen beiden met veel bestuurlijke en politieke gevolgen schrijnen nog. En het CDA heeft met de huidige coalitiepartner VVD (van twee naar drie zetels en dus een winnar) ook een meerderheid, zij het een minieme, maar met denkelijk minder politieke herrie aan de kop. Traditiegetrouw haalden PvdA en D66 elk een zetel en GroenLinks komt met één zetel nieuw binnen. Als die drie samen één kandidaat-wethouder leveren kunnen ze de VVD in brand zetten.

LOSSER - Met een duimbreed voorsprong, nog geen 25 stemmen, blijft Burgerforum de grootste partij in de gemeenteraad van Losser, maar in zeteltal is het CDA dat er eentje wint nu even groot. Beide partijen komen met zeven raadsleden in de raadszaal. Ze kunnen getweeën het college smeden, want hun partner D66, die de afgelopen vier jaar ook een wethouder leverde, ging van drie zetels naar één zetel. Als er toch een dere partij mag aanschuiven voor de speelgoedportefeuille, moet het getalsmatig de VVD zijn, die er een zetel bijkrijgt, van twee naar drie. Onduidelijk is wie welke liberaal het zal zijn, maar al te hard schuddebomen is voor VVD'ers in Losser harakiri en dat loopt zelden goed af in de schatrkamer van Twente.

RIJSSEN/HOLTEN - In de gemeente Rijssen-Holten blijft de SGP door het behoud van zeven zetels de veruit dominante partij  De coalitie met ChristenUnie en Gemeentebelang (die beide een zetel wonnen)  plus het CDA (dat er eentje moet inleveren) kan getalsmatig riant nog eens vier jaar met een geheel eigen bestuursstijl en regioagenda regeren. De kans dat er veel verandert (winkels open op de zondag, om  maar eens wat te noemen, waar sommige partijen willen) is bijzonder klein, want alles wat volgens de kiezer goed is, moet je heiligen.

HOF VAN TWENTE - De kiezers in de gemeente Hof van Twente zijn goed te pas over de verkaveling van het politieke landschap. De coalitiepartijen CDA en VVD behouden negen respectievelijk vier zetels en zullen naar verwachting ook het college blijven vormen met twee schepenen respectievelijk één wethouder. De PvdA houdt vier zetels en een bult kritiek op het CDA, GB houdt drie ztels, de SP houdt er twee. Niks gebeurd? Zeker wel, D66 gaat van twee naar één en GroenLinks van nul naar één. Niks meer aan doen, aan die Hof, mooi zo laten.

In de gemeenten Borne, Oldenzaal en Tubbergen heeft het kiezersvolk weinig politieke schokken veroorzaakt. Hier een stemmetje minder, daar een zeteltje meer, maar amper nieuws onder de zon.

 

Deel dit nieuws!