De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA in Enschede uit de coalitie gewipt ten faveure van GroenLinks

CDA in Enschede uit de coalitie gewipt ten faveure van GroenLinks

ENSCHEDE - Er is in Enschede een coalitie in de maak zonder het CDA en dat is al heel lang geleden. De christendemocraten vallen uit de boot die verder dezelfde manschappen heeft als de afgelopen jaren, BBE, D66, VVD en ChristenUnie, aangevuld met GroenLinks, want die partij neemt de plek van het CDA in.

Het zat er al aan te komen, toen de Roskam meldde dat de andere partijen van de vorige coalitie zich steeds meer ergerden aan de houding van het CDA, de air en de attitude, kort voor de verkiezingen nog in het dossier Luchthavengebied, waarrin woordvoerder Ten Vergert van het CDA de coalitiegenoten in de hoogste boom kreeg, bijna in de luchtvaarttoren, door op onderdelen plotseling, want onaangekondigd, de kant van de oppositie te kiezen. Dat werd als onbetrouwbaar evaren en - zij het tersluiks - ook met zoveel woorden gezegd.

Daar komt bij dat het optreden van wethouder Welman op Economie en Inkomen de afgelopen jaren nogal wat kritiek oogstte, in de gemeenteraad, maar zeker ook in de stad, waar zijn beleid als star en straf werd ervaren, met name aan het uitkeringsfront.

In die zin werd de ChristenUnie als een meer sociale en betrouwbare coalitiepartner ervaren, zowel wethouder Van Houdt als woordvoerder Tekkelenburg. Wel zal de ChristenUnie bij de 'formele formatie' (die nu gaat beginnen)  wel wat veren moeten laten op het gebied van zondagsrust en winkelopenstelling.

De nieuwe coalitiepartner GroenLinks (die van 2006 tot 2010 met wethouder Van der Zee al collegeverantwoordelijkheid droeg) zal de voorkeur hebben gekregen boven de PvdA en de SP omdat ze minder links is en meer groen. Het programma van het aanstaande college legt een accent op duurzaamheid. Verder staat centraal om maatschappelijk en financieel grip te krijgen op het sociaal domein met als belangrijkste aandachtspunt (jeugd)zorg en de (zorgelijke) financiële situatie. Deze opgaven hangen met elkaar samen, meldt een persbericht over het voorwerk dat de informateurs Hermans en Vos verrichtten. Ook ligt prioriteit bij armoedebeleid, problematische schulden, veiligheid en onderhoud van de openbare ruimte.

Deel dit nieuws!