De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hermans gaat naar formatiefase in Enschede, samen met Luizink

Hermans gaat naar formatiefase in Enschede, samen met Luizink

ENSCHEDE - De fracties van BBE, D66, VVD, Christenunie en Groenlinks, die als eerder gemeld het nieuwe college willen vormen hebben (waarbij GroenLinks de plek inneemt van het CDA) gan formeel formeren. Dat gebeurt onder leiding van ex-burgemeester Hermans van Almelo (nu waarnemend burgemeester in Oud-Beijerland) en directeur-bestuurder Luizink van Roessingh Research & Development.

Hermans voerde met ROC van Twente-bestuurder Vos ook de verkennende gesprekken met alle fracties en gaat zich nu Luizink richten op besprekingen met vijf fracties die het een Akkoord op een akkoordje willen gooien.

Uit het verslag van de informateurs is volgens een persbericht gebleken 'dat er een brede wens bij de partijen is voor een constructieve samenwerking tussen coalitie en oppositie. Dat zou vragen om een coalitieakkoord op hoofdlijnen met voldoende ruimte voor inbreng van de oppositie. Het coalitieakkoord vormt samen met het Enschede Akkoord het bestuursakkoord voor de periode 2018-2022.

Deel dit nieuws!