De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Meer mannen in Twente/Achterhoek slachtoffer seksueel geweld

Meer mannen in Twente/Achterhoek slachtoffer seksueel geweld

ENSCHEDE – Bij het Centrum Seksueel Geweld in Twente/Achterhoek in Enschede is twaalf procent van de slachtoffers van seksueel geweld man. Het zijn jonge jongens en volwassen mannen, zowel heteroseksueel als homoseksueel. Volgens projectleider Vlutters valt uit de cijfers op te maken dat het centrum ‘beter zichtbaar en vindbaar’ is. Ze zegt: ‘Voor onze doelgroep is dit ontzettend belangrijk. Bij voorkeur geven wij binnen zeven dagen professionele hulp, omdat dit de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint.’

Ook de politie heeft meer kans om sporen te vinden als zo snel mogelijk een forensisch medisch onderzoek wordt gedaan. Vlutters zegt dat seksuele mishandeling van mannen nog in de taboesfeer zit.: ‘Ik wil het graag benoemen omdat ik blij ben dat ook jongens en mannen zich melden. Schaamte zorgt überhaupt al voor een drempel en bij deze groep is de drempel nog groter.’ Volgens haar valt verder op dat er vorig jaar vaker forensisch medisch onderzoek verricht is. De helft van alle slachtoffers die zich hebben gemeld bij het Centrum Seksueel Geweld heeft ook een forensisch medisch onderzoek ondergaan. ‘Dit onderzoek kan een aangifte ondersteunen in de bewijslast indien het tot een strafzaak komt', zegt Vlutters.

Bij het Centrum Seksueel Geweld in Twente/Achterhoek werkt een team van deskundigen, waaronder artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven. Er wordt in Enschede binnenkort volgens Vlutters een nieuwe onderzoekskamer ingericht zodat er nog beter sporenvrij gewerkt kan worden tijdens het afnemen van een forensisch medisch onderzoek, uitgevoerd om bewijsmateriaal zoals dna-sporen vast te leggen.

Deel dit nieuws!