De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • ChristenUnie waarschuwt voor effecten 'verzonneparking' Overijssel

ChristenUnie waarschuwt voor effecten 'verzonneparking' Overijssel

GOOR - De statenfractie van de ChristenUnie in Overijssel wil weten wat de gevolgen zijn van de aanleg van zonneparken op agrarische grond. De statenleden Stelpstra en Hof hebben daarover vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten. Er moeten de wat de fractie betreft afspraken met gemeenten komen over het beplakken van boerenland met zonnecellen. Beide statenleden bepleiten een ladder voor duurzame energie, zoals die er ook is voor duurzame verstedelijking.

Ook in de regio Twente is de bestuurlijke drang om zonneparken aan te leggen groot, op gronden die nu voor voedselvoorziening dienen, onder meer in Goor, Vriezenveen (twee parken), Wierden/Enter (twee), Losser en Rijssen. Voor veel gemeenten is het initiĆ«ren of steunen van zonneparken mede aanlokkelijk omdat agrariĆ«rs er nieuwe handel in zien (zonnecellen leveren heden ten dage meer op dan maisvelden) en er veel minder maatschappelijke weerstand is dan tegen de bouw van windmolens. 

De statenleden van de ChristenUnie stellen bovendien dat maatregelen nodig zijn om 'een onevenwichtige druk op het elektriciteitsnet te voorkomen'. De energietransitie krijgt volgens Stelpstra en Hof 'een grote impuls'door de snelle afbouw van de gaswinning in Groningen. Ten gevolge van een toename van zonneparken stijgen de grondprijzen en neemt de beschikbaarheid van schaarse landbouwgrond af waardoor er een beperking van uitbreidingsmogelijkheden voor met name jonge boeren ontstaat. Ook gevolgen voor biodiversiteit en behoud van weidevogels en inpassing in het landschap moet naar de overtuiging van de ChristenUnie in Overijssel in de afwegingen worden betrokken.

Deel dit nieuws!