De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Ook voor SP in Overijssel moet zonne-energie van het dak komen

Ook voor SP in Overijssel moet zonne-energie van het dak komen

HENGELO - Na de ChristenUnie laat nu ook de Socialitstische Partij in Overijssel weten het massale gebruik van agrarische grond voor de aanleg van zonneparken problematisch te vinden. Eerst moeten alle daken van gebouwen die zich lenen voor de plaatsing van zonnepanelen worden benut. Gedacht wordt dan aan bedrijven, kantoren en scholen.

Er ontstaat steeds meer verzet tegen het oprukkende zonneparkenlandschap ten koste van grond die boeren in gebruiken voor de voedselproductie. Overgens gaan juist veel boeren overstag doordat projectontwikkelaars hen een veelvoud bieden voor grond bieden dan ze aan gewassen kunnen verdienen. Er dreigt, ook volgens agrarische standsorganisaties, een toekomst waarbij de meeste agrarische grond in handen van (ook buitenlandse) zonne-energiemolochen is.

Om die reden heeft gewezen staatssecretaris Bleker van Landbouw en Natuur in 'Het Parool' laten weten zonne-energie alleen nog toe te staan op gronden van Rijkswaterstaat, Defensie en Staatsbosbeheer. Bleker, die nu deel uitmaakt van de Raad van Advies van zonne-energieproducent Powerfield, zegt dat het 'te gevoelig ligt alleen grond aan de landbouw te onttrekken'. En dus laat hij in 'Het Parool' concluderend en uitbreidend weten: 'Ook overheden en natuurorganisaties, die grote hoeveelheden grond bezitten, dienen hun verantwoordelijkheid te nemen.' 

Voor de vergroening van de energievoorziening in Nederland is twaalf miljard euro per jaar in de subsuidiepot SDE beschikbaar. Het is geld dat alle Nederlandse huihoudens bijeen brengen door een toeslag op de energierekening. De rijkssubsidie zou volgens de SP meer moeten worden aangewend om het leggen van zonnepanelen op daken aan te brengen met subsidie te bevorderen. De provincie Overijssel zou daar te onzent ook een bijdrage aan kunnen leveren.

 

Deel dit nieuws!