De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Huurdersorganisaties in Almelo: 'Bestrijd armoede, verlaag huren'

Huurdersorganisaties in Almelo: 'Bestrijd armoede, verlaag huren'

ALMELO - De huurdersorganisaties van de beide woningcorporaties in de stad, Almelo, de Stichting Huurdersplatform van Beter Wonen en de Huurders Advies Raad van Sint Joseph, dringen in een brief aan de beide formateurs Esmeijer en Meijer aan om op een verlaging van de WOZ-waarde van sociale huurwoningen. Op basis daarvan kunnen de huren omlaag, wat een aanmerkelijke bijdrage zou leveren aan de armoedebestrijding ter stede. Dit zou moeten worden opgenomen in het coalitieakkoord waaraan CDA, VVD, LAS en ChristenUnie momenteel sleutelen.

De beide belangenorganisaties voor huurders stellen vast dat het moet én ook kan. Ze schrijven aan de formerende partijen dat de WOZ-waarde van sociale huurwoningen nu aanmerkelijk hoger is dan de economische waarde waarvoor het vastgoed in de boeken van de corporaties staat. Verlaging van eze waarde betekent op basis van woningwaarderingsstelsel dat ook de huur kan worden verlaagd of eigenlijk op het niveau kan worden gebracht dat spoort met de waarde.

'Verlaging van de WOZ-waarde zou een serieuze stap zijn in de armoedebestrijding, in het bijzonder na de aangekondigde huurverhoging per 1 juli aanstaande', schrijven de voorzitters Van der Elst en Nieboer van de huurdersorganisaties van Beter Wonen en Sint Joseph. Voor de gemeente betekent het dat er minder hoeft te worden uitgegeven aan kosten als huurtoeslag. De huurdersorganisaties schrijven dat ze 'alle begrip hebben voor de financiële problemen van de Almelose overheid, maar dringen erop aan dat de smalste beurzen in de stad worden gespaard voor verdere kostenverhogingen.' En: 'Het zal het nieuwe college sieren als het op z’n minst een begin wil maken met een armoedebestrijdingsbeleid dat op huurverlaging is gericht.'

Deel dit nieuws!