De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Aanbevelingen ten nutte kunst en cultuur nieuw college Enschede

Aanbevelingen ten nutte kunst en cultuur nieuw college Enschede

ENSCHEDE - Uit handen van directeur van Concordia Kunst & Cultuur te Enschede kreeg waarnemend wethouder Van Agteren van Kunst & Cultuur vandaag een Visiedocument van het Enschedees Strategisch Cultuurberaad aangeboden. Van Agteren neemt de taken van de kort voor de verkiezingen weggeslopen portefeuillehouder Hatenboer over.

In het aangereikte document staan aanbevelingen vanuit het 'veld' van podia en organisaties met het oog op de nieuwe regeerperiode, 2018-2022, waartoe momenteel een nieuw college in elkaar wordt gesleuteld. Van Agteren zal van dat college trouwens sowieso deel uitmaken, want is aanvoerder van de lokale partij Burger Belangen Enschede die de verkiezingen in maart won en nu de grootste fractie is in de raadszaal.

De leidraad is hoe Enschede het culturele kapitaal in de stad kan laten 'werken'. Zwart spreekt in een persbericht na de overhandiging de hoop uit dat in het nieuwe college- en/of raadsakkoord wordt vastgelegd cultuur met het sociale en maatschappelijke opgaven, onder meer door een accent te leggen op cultuureducatie-met-kwaliteit, waarbij hij er kennelijk van uitgaat dat er ook cultuureducatie-zonder-kwaliteit bestaat. Ook zou cultuur moeten worden verbonden met economisch beleid in stad en regio, met 'Enschede als cultureel brandpunt in Twente'. Er zouden hiertoe gesprekken met - in eerste instantie - Almelo en Hengelo moeten worden gevoerd. En verder adviseert het Enschedees Strategisch Cultuurberaad onderzoek  te doen hoe Enschede het vergeleken met andere grotere steden in het land doet op het gebied van maatschappelijke impact van cultuur, gemeentelijke financiering en innovatieve kracht van de sector.

Deel dit nieuws!