De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede wil meer woonkwaliteit bij de transformatie van panden

Enschede wil meer woonkwaliteit bij de transformatie van panden

ENSCHEDE – De verbouwing van leegstaande kantoren, bedrijven en winkelpanden tot kleine wooneenheden baart de gemeente Enschede zorgen vanwege een gebrek aan kwaliteit en uitstraling. Met een voorbereidingsbesluit wil het gemeentebestuur het mogelijk maken om vooruitlopend op nieuwe bestemmingsplannen in te grijpen. Het toekomstige college, dat nog in de steigers staat, zal met een voorstel hiertoe naar de gemeenteraad moeten komen.

Er zouden ‘de laatste tijd minder goede woningen worden gerealiseerd’ die aan het bestemmingsplan voldoen. De oorzaak van ongewenste woonruimte in bestaande panden zou zijn dat in het verleden bestemmingen omwille van flexibiliteit vaak dusdanig ruim werden geformuleerd dat nu geen sturing mogelijk is op het ontstaan van kleine eenheden door woningsplitsing of pandtransformatie.

Het college van burgemeester en wethouders vindt wel dat appartementen in de stad nodig om belangrijk geachte doelgroepen vast te houden in Enschede. Ook wijst het college erop ‘dat we verder gaan met het versterken van Enschede vanuit het hart’. De stad heeft deze verstedelijking naar het oordeel van het college nodig voor het versterken van de agglomeratiekracht en het vestigingsklimaat. Met een hoog-stedelijk niveau, functiemenging en urbaan wonen zou Enschede ‘aantrekkelijk blijven voor afgestudeerden en andere hoger opgeleiden’.

Ongewenste functiewijzigingen naar wonen en splitsing van bestaande woningen hebben in de ogen van het college ‘een potentieel negatief effect op de ontwikkeling van wijken en buurten’. Met een voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende regels denkt het college ongewenste ontwikkelingen te kunnen tegengaan teneinde 'op een kwalitatieve manier' te sturen op het toevoegen van nieuwe appartementen voor begeerde doelgroepen.

Deel dit nieuws!