De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA en PvdA nu al geharnaste oppositiepartijen in Enschede

CDA en PvdA nu al geharnaste oppositiepartijen in Enschede

ENSCHEDE – De verwachting van politiek leider Van den Berg van Burger Belangen Enschede (BBE), De grootste fractie in de gemeenteraad, denkt dat maandag 11 juni het coalitieakkoord van zijn partij en de partners D66, VVD, GroenLinks en ChristenUnie kan worden gepresenteerd. Dat zei hij vanavond in een verantwoording over het formatieproces tot nu toe. Wat hem betreft worden in die vergadering meteen de wethouders benoemd.

Ook werd hedenavond duidelijk dat de druiven bij het CDA en de PvdA zuur zijn. Bij het CDA dreunt de klap nog na dat de christendemocratie voor het eerst sinds het linkse meerderheidscollege van medio de jaren zeventig (PvdA PSP-PPR en CPN) buiten het dagelijks bestuur der gemeente Enschede wordt gehouden, wat de CDA- schepen Welman, die vier jaar over Werk en Inkomen wethouderde, in een persoonlijk gesprek van Van den Berg te horen kreeg. Politiek leider Koc van het CDA hekelde vanavond het proces zoals het zich voltrekt. Van alle mooie woorden als zou er een raadsprogramma worden samengesteld op basis van overleg met alle partijen komt volgens haar niets terecht. Van den Berg zei het ‘chagrijn’ en de ‘teleurstelling’ van het CDA wel te begrijpen en liet het daarbij. Of nee, hij hoopt op ‘constructieve samenwerking’.

Van hetzelfde laken een pak bij de harde noten die PvdA, die het als mogelijk coalitiepartner aflegt ten GroenLinks, bij monde van fractieleider Van der Velde vaststelde dat van de toegezegde openheid en transparantie niks in de praktijk wordt gebracht. ‘We hebben er nul komma nul van gezien.’ Er is volgens Van der Velde na 55 dagen nog geen teken van overeenstemming op welk gebied dan ook tussen de vijf onderhandelende partijen, terwijl er naar zijn mening urgentie is vanwege het financieel perspectief, met voor dit jaar al een tekort van elf miljoen, dat de jaren erna oploopt. Er zijn volgens Van der Velde wel gesprekken, maar geen resultaten, mede door de vakanties van deze en gene. Ook dat de (in)formateurs Hermans en Luizink slechts drie dagen per week beschikbaar zijn stoort Van der Velde, die zei dat ‘elke week dat we niks doen 235.000 euro kost’

Op de kosten ging Van den Berg van de leidende partij  BBE niet in, al zei hij wel dat Hermans en Luizink ‘twee fantastische dames’ zijn. Hij maakte wel gewag van ‘rust en vertrouwen’ bij de onderhandelende partijen BBE, D66, VVD, GroenLinks en ChristenUnie, en dat er veel wordt gesproken, behalve op zondag, op voorspraak van de ChristenUnie.

Deel dit nieuws!