De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Engberts blijft wethouder voor de SGP, maar dan in Oldebroek

Engberts blijft wethouder voor de SGP, maar dan in Oldebroek

VRIEZENVEEN/OLDEBROEK - Hij zou na vier jaar in het dagelijks bestuurder gemeente Twenterand terugtreden, deed dat onlangs ook, maar op verzoek van de SGP blijft hij verrassender toch wethouder, in Oldebroek.

De staatkundig gereformeerden in Oldebroek stellen Engberts voor als kandidaat-wethouder voor de nieuwe bestuursperiode. Halverwege april werd het advies uitgebracht door informateur Koelewijn, tegenwoordig burgemeester van Kampen, daarvoor van Rijssen-Holten, om in Oldebroek een college te vormen van ChristenUnie, SGP en ABO. Vervolgens is er binnen SGP in Oldebroek een wethouderscommissie gevormd die op zoek ging naar een geschikte kandidaat voor de portefeuille Ruimtelijke Ordening.

De keuze viel op Engberts en die had weinig bedenktijd nodig. De gewezen wiskundeleraar van het Jacobus Fruijtier College te Apeldooorn, had zich er al mee verzoend dat hij opnieuw raadslid in de gemeente zijner inwoning zou worden, maar het loopt dus anders. Het betekent overigens niet dat het door de verkiezingsuitslag in Twenterand buiten de SGP-boot gevallen fractievoorzitter Bossers leidsman der staatkundig gereformeerden in Twenterand kan blijven, want kandidaat Jonker zal de raadszetel bezetten. Sinds 2003 is hij secretaris van de plaatselijke kiesvereniging van de SGP. Ook heeft hij al enige ervaring opgedaan als fractielid. Bovendien is hij burgerlid voor de SGP in de Provinciale Staten. 'Wij hebben er alle vertrouwen in dat Jan Jonker de SGP op een goede manier kan vertegenwoordigen en het belang van de Twenterandse gemeenschap zal dienen', aldus voorzitter Zomer van de SGP Twenterand.

Deel dit nieuws!