De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Bouw van vier woningen op plek Hervormd Dienstgebouw in Enter

Bouw van vier woningen op plek Hervormd Dienstgebouw in Enter

ENTER - Op de plek van het Hervormd Dienstgebouw aan de Oude Pastoriestraat te Enter komen vier huizen te staan. Het gebouw is sterk verouderd en renovatie van het Hervormd Enter is kostbaar en om die reden is gekozen de functies elders onder te brengen, in een bijeenkomstengebouw op het kerkeiland. De gemeenteraad ziet geen beletselen en stemt in.

Bij het plan voor woningbouw is een huis aan de Dorpsstraat betrokken, want dat verliest zijn woonfunctie. De gemeente is bereid de bestemming van het Hervormd Dienstgebouw van ‘maatschappelijk’ te wijzigen in ‘wonen’. Bij het plangebied wordt ook een perceel achter het gebouw betrokken, eigendom van de kerk en in gebruik als moestuin. Het maakt deel uit van het bestemmingsplan Centrum Enter. Een herziening van dit bestemmingsplan maakt het mogelijk daar bijgebouwen teplaatsen die bij de toekomstige woningen horen.

Deel dit nieuws!