De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Kloosterterrein in Sibculose handen woningbouw en erfgoedherstel

Kloosterterrein in Sibculose handen woningbouw en erfgoedherstel

SIBCULO – Het kloosterterrein in Sibculo is bij een notariële overdracht in handen gekomen van de Stichting Klooster Sibculo. Voormalig eigenaar Dorresteijn besloot tot de verkoop.  Namens de stichting ondertekenden vervolgens voorzitter Huisman en secretaris Leemhuis het contract. Ze spreken over een belangrijke ontwikkeling.

Het kloosterterrein benoorden Westerhaar omspant grosso modo twee delen. Het gedeelte dat grenst aan de Grachtstraat zal worden gebruikt voor de verrijzenis van woningen. Op tien van de veertien percelen is al een optie genomen. De kloosterstichting hoopt met de opbrengst van de verkoop van deze percelen vervolgens het kloosterterrein in ere te herstellen en verder te ontwikkelen. Het andere stuk grond grenst aan de Kloosterstraat en herbergt de resten van het oude cisterciënzer klooster Galilaea Maior (of Groot Galilea), dat in 1406 werd gesticht, maar vanaf 1579 zijn functie verloor en vanwege plunderingen ten onder ging.

De restanten van het klooster worden als rijksmonument gezien, en dat betekent dat op dit deel van het terrein deze historie bewaard moet blijven. De Stichting Klooster Sibculo wil met de opbrengst uit de verkoop van de percelen voor de woningbouw het herstel te financieren; er bestaan namelijk ambitieuze plannen de contouren van het voormalige klooster weer zichtbaar te maken, en een museale entourage te realiseren.

Het dorp Sibculo heeft zijn bestaansrecht in hoge mate te danken aan dit klooster en het wordt daarom van belang geacht dat het kloosterterrein nu weer terug is in Sibculose handen. De beoogde woningbouw en de verdere ontwikkeling van het kloosterterrein zouden ook ‘een belangrijke impuls' voor 'de leefbaarheid van het dorp’ zijn.

Deel dit nieuws!