De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Overijssel spekt ruime reserves aan vooravond verkiezingsjaar 2019

Overijssel spekt ruime reserves aan vooravond verkiezingsjaar 2019

ENSCHEDE/ZWOLLE – De provincie Overijssel heeft vorig jaar liefst 58,9 miljoen euro overgehouden, waarvan de helft gereserveerd is voor toekomstige uitgaven. De andere helft is domweg niet besteed, wat volgens boekhouder/statenlid Eshuis van het CDA veel te veel is, minstens vijftig procent, zei hij vandaag in een plenaire zitting van de Provinciale Staten van Overijssel. Eshuis vindt dat het college van gedeputeerde staten dus gewoon meer had moeten besteden voor leniging van noden en honorering van wensen in Overijssel.

Het college stelt voor vanuit het jaarrekeningresultaat 42,2 miljoen euro toe te voegen aan de jaarschijven en de bestemmingsreserves en nog eens 16,7 miljoen aan de algemene reserve.

De begroting van de provincie Overijssel omvat 484,3 miljoen. In de Provinciale Staten bestaat de intentie een ‘inhaalslag’ te maken door meer geld uit te geven, althans te oormerken. Dat zal onder meer tot uiting komen in de Perspectiefnota met een financieel meerjarenoverzicht dat zich eind dit jaar in de begroting 2019 manifesteert. En dat is de laatste begroting van het huidige college van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie, want volgend voorjaar zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten (en via getrapt model de Eerste Kamer).

Deel dit nieuws!