De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Buitenschoolse opvang op plek mestsilo bij boerderij Losser

Buitenschoolse opvang op plek mestsilo bij boerderij Losser

LOSSER - Bij een agrarisch bedrijf aan de Honingloweg in Losser komt ruimte voor buitenschoolse opvang naast de bestaande rundveehouderij. De gemeente Losser stimuleert de mogelijkheden van nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven. In het geldende bestemmingsplan Buitengebied is hiervoor nu een afwijkingsmogelijkheid in de gebruiksregels opgenomen.

Een aantal jaren geleden heeft de gemeente al planologische medewerking verleend voor verbouw en het gebruik van voormalige varkensstallen voor kinderdagopvang die 'zeer succesvol' wordt genoemd. Er zijn nu drie groepen van twaalf kinderen ondergebracht. In het verlengde van deze kinderopvang wordt nu verzocht om ook medewerking te verlenen aan de mogelijkheid van buitenschoolse opvang omdat ook daarvoor een specifieke behoefte is op die locatie. Het gaat om maximaal dertig kinderen van van vier tot dertien jaar.

Op de plek waar de nieuwe opvang is voorzien, staat nu een mestsilo die wordt gesloopt. Er ontstaat volgens het gemeentebestuur een duidelijk functioneel onderscheid tussen de primaire agrarische bedrijfsvoering en het gebruik voor kinderopvang. De buitenruimte en de parkeerruimte worden ook aansluitend aan de gebouwen ingedeeld.

Deel dit nieuws!