De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Bouw veertien appartementen Molenweg/Smidsweg Nijverdal

NIJVERDAL - De gemeenteraad van Hellendoorn zal vanavond ijs en weder voorbehouden instemmen met de bouw van veertien appartementen op de hoek van de Molenweg en de Smidsweg in Nijverdal. Dat gebeurt ondanks veel bezwaren, een lange procedure én bezwaarschriften.

Het college van burgemeester en wethouders stelt dat het complex stedenbouwkundig past in de omgeving en dat er een met provincie afgestemde beleidsregel ligt om bij woningbouw bij voorkeur in te beiden in plaats van uit te breiden.

Bovendien ligt er een raadsbrede motie die het college opdraagt 'een positieve grondhouding' aan te nemen als plannen worden ingediend voor de ontwikkeling van een drietal locaties in Nijverdal, waaronder die op de hoek van Molenweg en Smidsweg, plus Grotestraat/De Joncheerelaan en Parallelweg/Markt/Constantijnstraat.

Het college laat de raad 'voor de volledigheid' nog weten dat in de planregels een wijzigingsbevoegdheid voor het college is opgenomen. Dit betekent als binnen een periode van twee jaar na het onherroepelijk worden van het thans vast te stellen bestemmingsplan niet álle woningen in aanbouw zijn genomen besluit/bestemming worden teruggedraaid om te voorkomen dat plancapaciteit voor woningbouw in de gemeente Hellendoorn niet wordt benut, waardoor andere kansrijke bouwplannen geen doorgang kunnen vinden.

Bijzonder is dat wethouder Walder die het plan de afgelopen vier jaar trok gisteravond afscheid nam. Hij was in Hellendoorn wethouder namens vier partijen en wordt - naar verwachting - wéér wethouder, maar dan in zijn woonstad Deventer en alleen namens D66. Zijn partijgenoot/opvolger Overmeen neemt in Hellendoorn zowel de ruimtelijke ordening als volkshuisvesting van hem over en wenst evenmin als Walder naar Hellendoorn te verhuizen, wat bij magnetronmaaltijdenslijter Heuver de hoop zal voeden op behoud van klandizie.

 

 

Deel dit nieuws!