De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Bouw 21 (huur)appartementen Oldenzaal op plek bakkerij Huiskes

Bouw 21 (huur)appartementen Oldenzaal op plek bakkerij Huiskes

OLDENZAAL – De woningcorporatie WBO in Oldenzaal laat 21 (huur)appartementen verrijzen aan de Burgemeester Storkstraat, zodra de huidige gebouwen van de voormalige bakkerij Huiskes zijn gesloopt. Het gaat om de nieuwbouw van twee  appartementencomplexen voor 55plussers.

Het plan voorziet volgens het college van burgemeester en wethouders enerzijds in de woningbehoefte voor ouderen in Zuid-Berghuizen, terwijl anderzijds verouderde bedrijfsgebouwen worden gesloopt waardoor de woonomgeving/ruimtelijke kwaliteit aanmerkelijk verbetert.

Tegen het ontwerpplan zijn vijf zienswijzen opgebracht. Ze waren voor het college aanleiding om een zonnestudie en een aanvullend akoestisch rapport te laten uitvoeren naar het van het (bewoners)parkeren achter de nieuwe gebouwen afkomstige geluid.  Uit het akoestisch rapport volgt dat de grenswaarden voor piekgeluiden worden overschreden als gevolg van het vertrek van voertuigen en het sluiten van portieren, wat een iets hogere houten schutting nodig zou maken langs de perceelsgrens met de aan de P.J. Geldermanstraat gelegen huizen.

Deel dit nieuws!