De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede zonder coalitie; plan zesde wethouder leidt tot irritaties

Enschede zonder coalitie; plan zesde wethouder leidt tot irritaties

ENSCHEDE - De grootste gemeente van Twente heeft als enige in de regio nog een demissionair college van burgemeester en wethouders in weerwil van de grote opgaven waarvoor de stad staat en de zich verduisterende financiële hemel. In de woorden van burgemeester Van Veldhuizen eufemistisch: 'De financiën lopen wat uit het lood.'

Het college presenteerde recent 'bijsturingsvoorstellen' tot een bedrag van dik zes miljoen euro, waarvan de gemeenteraad er nog weer een aantal tegenhield.

Een ander belangrijk signaal was een motie van de SP om te voorkómen dat de gemeentebegroting de komende jaren ook nog eens zal worden belast met een extra wethoudersalaris. Eén van de oorzaken waarom Enschede nog geen nieuwe coalitie heeft is de wens van BBE, de lokale partij die bij de verkiezingen ruim de grootste fractie kreeg, om twee wethouders te leveren, teneinde de forse electorale winst ook in de personele bezetting tot uiting te brengen en dus in de machtsverhoudingen in de vergaderkamer van burgemeester en wethouders.

Volgens leidsman Van Luttikhuizen van de in Enschede 'eeuwige' oppositiepartij SP is er geen reden voor een zesde wethouder (dus een tweede van BBE) en volgens leidsvrouw Koc van de 'nieuwbakken' oppositiepartij CDA ligt er geen inhoudelijk plan aan ten grondslag. De onderhandelende partijen hebben een meerderheid en komen - zodra men eruit is - met een voorstel, waarover dus dan pas kan worden besloten, aldus BBE-woordvoerder Teutelink. Alle partijen die over collegedeelname onderhandelen (plus EnschedeAnders) vinden dat dit om met VVD-leider Diepemaat te spreken 'vanuit de inhoud en de onderhandelingen moeten worden beredeneerd'.

 

Deel dit nieuws!