De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Afscheid van Binnenmars markeert politieke ommekeer Twenterand

Afscheid van Binnenmars markeert politieke ommekeer Twenterand

VROOMSHOOP - Na twaalf jaar wethouderschap neemt CDA-bestuurder Binnenmars van Twenterand vandaag afscheid. Dat gebeurt in gebouw Het Punt te Vroomshoop, waarvan Binnenmars de realisatie als één van zijn meest tastbare bestuurlijke tropheeën kan beschouwen. Zijn vertrek markeert drie breuklijnen in de politiek van de gemeente Twenterand. Er is een machtspolitieke demarcatielijn te zien, een beleidsinhoudelijke benevens een grensdoorbrekende.

Om bij die laatste te beginnen: Binnenmars was een Twents bestuurder, in de zin van 'gericht op Twente', met name op op zijn beleidsterreinen, inzonderheid de van rijkswege naar gemeenten overgehevelde taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en (jeugd)zorg. Hij gold op dat erf als een betrokken expert.Voor hem was wijlen burgemeester Koetje in Twenterand degene die de fusiegemeente onvermoeibaar bepaalde bij het belang van het regionale denken. In de huidige politieke constellatie met een coalitie van GBT en ChristenUnie lijkt de blik meer naar binnen te worden gericht. De vraag is of de rand van Twente daarbij gebaat zal zijn.

De absolute macht van GBT, dat met twaalf van de 23 zetels de ChristenUnie niet eens nodig heeft als coalitiepartner, betekent óók dat maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg beleidsinhoudelijk veel meer lokaal zal worden aangevat: voor de mensen die het aangaat, een extra streven naar maatwerk. GBT vond Binnenmars weliswaar niet de slechtste wethouder (daar hadden ze anderen voor), wel dat hij door te weinig bij de bron van de ellende zat te veel oploste met grepen in de financiële reserves om noden te leningen in plaats van de oorzaken van de forse jaarlijkse budgetoverschrijdingen aan te pakken. Meer bijpassen dan oplossen. Door wethouder Van Abbema van de ChristenUnie erbij te houden hebben ze de eerste (sociale) participatiebaan al vergeven.

Politiek interessant is dat het afscheid van Binnenmars samenvalt met de verbanning van het CDA in Twenterand naar de oppositie, een historische gebeurtenis, met alle spraakverwarring vandien, die bij Babylonië behoort. De voormalige onderwijzer Binnenmars is nooit een partijman geweest, vanwege weinig geldingsdrang of belangstelling. Een vreemde eend in de bijt: Catweazle met hamhaar in vroomsveen. Hij kwam altijd terug, ook als hij niet in beeld was, zoals vier jaar nog, maar zijns ondanks overleefde hij elke storm en in Twenterand kan het uit vreemde hoeken waaien. En nu Binnenmars ermee stopt knakt de oude boom. Wat ooit in Friesland geschiedde gebeurde bij de verkiezingen in Vriezenveen: de Eik van Geismar viel door het zwaard des volks.

 

Deel dit nieuws!