De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • VVD Dinkelland worstelt met Aveleijn-bouw en aanleg skeelerbaan

VVD Dinkelland worstelt met Aveleijn-bouw en aanleg skeelerbaan

DENEKAMP – De gemeenteraad van Dinkelland bekreunt zich over een plan voor een grootschalig gebouw van de zorgorganisatie Aveleijn op de plek van boerderij Aveskamp op ’t Goor in het buitengebied van Denekamp. Opvallend is dat de collegepartij VVD bij monde van het raadslid Dijkkamp in commissieberaad veel bezwaren heeft en dat coalitiepartner CDA, tevens de grootste partij in de raad, zich nog niet wil uitspreken.

De politieke werkelijkheid maakt dat VVD-wethouder Brand zich voorshands omfloerst uitlaat over het plan van een werkgroep, die met Aveleijn op de proppen kwam. Deze instelling zou ook willen meebetalen aan andere investeringen in het gebied, waaronder de bouw van drie woningen en de aanleg van een schaats- en skeelerbaan.

De oppositie in Dinkelland is in het kader van de omgekeerde wereld overwegend positief, met name Lokaal Dinkelland bij monde van voorman Tijkotte, die het vooral prijzenswaardig vindt dat een initiatiefgroep het voortouw heeft genomen en met een totaalplan ‘Samen op ’t Goor’ voor de dag is gekomen, wat volgens hem ‘burgerparticipatie’ mag heten.

Dijkkamp is daar niet tegen, maar zegt dat de ‘kaders’ van de gemeente in acht moeten worden genomen. Zo verbaast het hem dat de monumentale boerderij Aveskamp niet wordt hersteld, maar herbouwd. Verder ziet hij een groot financieel risico. Ook omwonenden hebben bezwaren, zeker tegen de aanleg van de schaats- en skeelerbaan in ’t Goor.

De bedoeling is dat er in september een definitief voorstel in de raadszaal aan de orde komt, waarvan wethouder Brand de verdediging op zich zal nemen.  

Deel dit nieuws!