De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Staten Overijssel willen snel elektrificatie spoor Twente-Mariënberg

Staten Overijssel willen snel elektrificatie spoor Twente-Mariënberg

HENGELO – Een meerderheid in de Provinciale Staten van Overijssel wil geld reserveren voor de elektrificatie van de spoorlijn Almelo-Mariënberg als belangrijk onderdeel van een snellere treinverbinding Enschede-Emmen en op den duur mogelijk rechrstreeks naar Groningen. Voor dat laatste traject is een stukje extra spoor nodig, maar elektrificatie van Almelo-Mariënberg wordt als goede aanzet gezien en sowieso van belang voor het aantrekkelijker en duurzamer maken van het reizen tussen Almelo en Hardenberg.

Een meerderheid van de Provinciale Staten wil het college van gedeputeerde staten, inzonderheid gedeputeerde Boerman van Verkeer en Vervoer, opdragen eind dit jaar met een plan te komen, gekoppeld aan een investeringsvoorstel. Het geld zou ten laste moeten worden gebracht van het investeringsbudget Kansen in Overijssel, waarvoor gedeputeerde Van Hijum van Economie én Financiën tenminste 210 miljoen op de plank heeft liggen.

Eerder kondigden CDA en VVD aan dat er huns bedunkens óók miljoen op de mat moeten komen om de huidige N35 tussen Nijverdal en Zwolle tot een A35 te verheffen. Beide partijen vinden overigens met de coalitiegenoten D66 en ChristenUnie plus de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en 50Plus dat de spoorlijn Almelo-Mariënberg dient te worden geëlektrificeerd.

Het is niet óf-óf, in de Staten van Overijssel, maar én-én, voor de politieke meerderheid in deze tijd van uitstekend gevulde provinciale vleespotten.

Deel dit nieuws!