De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Anderhalf miljoen voor activiteiten driekwart eeuw bevrijding in 2020

Anderhalf miljoen voor activiteiten driekwart eeuw bevrijding in 2020

NIJVERDALl/HOLTEN - De provincie Overijssel komt met anderhalf miljoen euro over de brug om over twee jaar op menigvuldige wijze aandacht te besteden aan driekwart eeuw bevrijding. Eerder kreeg het Platform Overijssel WO2 en vandaag besloten Provinciale Staten er een miljoen bij te leggen. Het initiatief ligt bij het platform waar het Memory Museum in Nijverdal, het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten, het Historisch Centrum Overijssel en het Bevrijdingsfestival Overijssel naarstig bij betrokken zijn.

Er zal onder meer geld gaan om het zogeheten 'herinneringstoerisme' in Overijssel te bevorderen, wat in veel andere provincies al zou gebeuren, maar ten onzent nog zeer minimaal. Het gaat er dan om bezoekers te bepalen bij gebouwen en locaties die een prominente rol speelden tijdens de tweede wereldbrand.

Het nieuwe Platform Overijssel WO2 staat onder voorzitterschap van ex-burgemeester Van Overbeeke van Den Ham en Hellendoorn, die zich recent in het provinciehuis een hartstochtelijk pleidooi hield voor het onderstrepen van het belang van het herdenken van de oorlog, het leven tijdens de bezetting en de glorie van de bevrijding. Dat kan volgens hem het best door verhalen te (blijven) vertellen. Hij sprak in de geest van Leo Vroman die dichtte: ‘Kom vanavond met verhalen/ hoe de oorlog is verdwenen/ en herhaal ze honderd malen:/ alle malen zal ik wenen.’ Er zullen in exposities, fotografie, geschriften en beeldmateriaal verhalen worden verteld in Overijssel,  met name in het Memory Museum te Nijverdal  en het informatiecentrum bij de Canadese begraafplaats in Holten, waarvoor gelden nodig zijn.

Deel dit nieuws!