De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hengelo zadelt Samen14 in Regio Twente met een extra zorg op

Hengelo zadelt Samen14 in Regio Twente met een extra zorg op

HENGELO - De politieke noodzaak om ook in Hengelo fors te bezuinigen op het sociaal domein betekent dat het gemeentebestuur de door Hengelo personeel van Samen14 terug wil trekken uit het Regiohuis Twente. Dit is een flinke aanslag op de samenwerking op het erf van maatschappelijke ondersteuning en (jeugd)zorg. Zo wil het college spilfunties terughalen onder wie de voorzitter van het inkoopteam. Het college van burgemeester en wethouders in Hengelo acht dit nodig om vorm te geven aan de noodzakelijk geachte ombuiging tot dertien miljoen euro, zoals vastgelegd in het Hengelose coalitieakkoord.

Er bestaat trouwens in de bestuurscommissie enig verschil van inzicht over het streven om zeventig procent van de inkoop van hulp, ondersteuning en zorg bij 'grote aanbieders' te realiseren en daarover met hen 'nadere afspraken' te maken. Sommige der veertien gemeenten vinden dat te veel, te gortig, te makkelijk en uiteindelijk te duur, omdat de grote zorgorganisties in Twente dan wel een hele forse vinger in de pap krijgen.

In de bilaterale gesprekken van Samen14/Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) met aanbieders worden de functiemix, de kwaliteitseisen en de overheadkosten als knelpunten aangemerkt. De belangen van de zorgaanbieders staan niet zelden haaks op de maatschappelijke vraag en de gemeentelijke financien; de zorgmarkt van wat kost wat en wie betaalt dat. Dat vinden veel bestuurders en ambtenaren van deelnemende gemeenten, waarbij opvalt dat twee gemeenten, namelijk Losser en Twenterand, hun gemeentesecretarissen Van Dam en Ten Brink afvaardigen naar de bestuurscommissie Samen14/OZJT, die trouwens onder voorzitterschap staat van wethouder Eerenberg van Enschede.

Deel dit nieuws!