De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Extra geld voor sociale werkvoorziening in Enschede en Hengelo

Extra geld voor sociale werkvoorziening in Enschede en Hengelo

ENSCHEDE/HENGELO – De gemeente Enschede krijgt dit jaar een onverwacht bedrag van 1,2 miljoen euro voor het bedrijf DCW dat de sociale werkvoorziening uitvoert. Ook de SWB die in Hengelo (plus Borne en Hof van Twente) de sociale werkvoorziening voor haar rekening neemt krijgt extra geldt, om en nabij een half miljoen. Het kabinet heeft dit in de zogenoemde ‘meicirculaire’ bekendgemaakt. Overigens gaat het om ‘gedeeltelijk herstel’ omdat er minder op de sociale werkvoorziening wordt gekort dan aanvankelijk gedacht. Hoe de sociale paragraaf in die circulaire uitpakt voor de sociale werkvoorziening uitpakt bij Soweco in Almelo en ommelanden (Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden) is onduidelijk, want vragen blijven onbeantwoord.

De gemeente Enschede krijgt er volgens ambtelijke berekeningen per saldo dus 1,2 miljoen euro bij. Daarnaast is er een zogenoemd Lage Inkomensvoordeel dat nog eens vier ton oplevert. Door de extra middelen van de rijksoverheid vloeit negen ton terug aan de algemene middelen. Bovenop deze extra bijdragen uit Den Haag draagt de sociale werkvoorziening in Enschede ook bij aan de bezuinigingsmaatregelen die in nog dit jaar in Enschede moeten worden genomen, circa drie ton. Niettemin zou het financiële beeld van de DCW dit jaar met 1,9 miljoen verbeteren. De vertrekkende wethouder Welman is er op de valreep content mee. ‘Al geruime tijd wordt stevig ingezet op een lobby in Den Haag om extra middelen. Je ziet nu dat dat zijn vruchten afwerpt. Dat is goed voor de sociale werkvoorziening en goed voor Enschede. Stilzitten kunnen we echter zeker niet. Ook de komende jaren moeten we blijven pleiten voor meer financiële middelen vanuit Den Haag.'

Voor de jaren 2019 en verder is het financiële voordeel kleiner, omdat de nieuw af te sluiten cao vanaf volgend jaar volledig doorwerkt. Verwacht wordt in 2019 een structureel voordeel van een half miljoen. Het landelijke beeld dat de SW het met steeds minder geld moet doen, klopt ook voor Enschede. In de Programmabegroting van vorig jaar heeft Enschede hierop al geanticipeerd. Daarin is een verslechtering opgenomen van 1,8 miljoen euro in 2018 oplopend tot 3,1 miljoen in 2021. Die al ingeboekte teruggang in budgetten wordt nu door de rijksoverheid deels gecompenseerd. Voor 2018 bijna volledig, voor 2019 en verder dus vijf ton. Per saldo is er nog steeds een achteruitgang in rijksfinanciering, zij het iets minder heftig dan eerder geraamd.

Deel dit nieuws!