De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Gemeenten moeten meer betalen voor huishoudelijke ondersteuning

Gemeenten moeten meer betalen voor huishoudelijke ondersteuning

HENGELO – De gemeenten in Twente gaan een kwart meer betalen voor huishoudelijke ondersteuning vanwege loonsverhogingen. In essentie gaat het erom dat de gemeenten ‘reële prijzen’ moeten hanteren in relatie tot de gevraagde kwaliteit en deskundigheid van de medewerkers van zorg-organisaties, die op hun beurt ‘openheid’ moeten geven over hún kosten.

Daarbij spelen behalve de loonkosten van de beroepskrachten meer factoren een rol, zoals overheadkosten en kosten voor niet-productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof, ziekte, scholing en werkoverleg, plus reis- en opleidingskosten benevens indexatiekosten en kosten vanwege gemeentelijke eisen, waaronder rapportageverplichtingen.

De loonsverhoging bedraagt zo’n vier procent, maar ze krijgen van rijkswege bijna drie procent van ter compensatie. De huidige uurtarieven, die dus per oktober met 25 procent stijgen, bedragen 23,08 euro voor huishoudelijke ondersteuning zonder regie en 27,72 euro mét regie.

De gemeenten in Twente spreken er in hun Samen14-verband over. Dat de huidige tarieven zullen met zo’n vier procent stijgenis nodig om over het predicaat ‘reële prijs’ te kunnen spreken. Zorgaanbieders en vakbonden voeren de druk op om gemeenten de buidel te laten trekken.

Voor huishoudelijke ondersteuning geldt dat sprake is van lokale besluitvorming, maar de Twentse gemeenten hebben gezamenlijk aanbesteed, waardoor met dezelfde tarieven wordt gewerkt en gelijke besluitvorming nadrukkelijk gewenst is. Afstemming in het bestuurlijk overleg op wethouderniveau vindt medio deze maand plaats en besluitvorming staat voor september op de rol.

Deel dit nieuws!