De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Halve ton onderzoek bouw multifunctionele school Geesteren

Halve ton onderzoek bouw multifunctionele school Geesteren

GEESTEREN - De gemeente Tubbergen wil in Geesteren 'zo spoedig mogelijk' een nieuwe basisschool laten bouwen die behalve voor onderwijs ook kan dienen voor andere maatschappelijke voorzieningen, die raken aan de ontwikkeling van jonge kinderen, zoals opvang, bibliotheek, consultatiebureau en kindvoorzieningen op het gebied van fysiotherapie en logopedie.

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad een krediet van een halve ton voor onderzoek naar de beste plek voor een multifunctioneel gebouw. De verrijzenis van kan dichtbij het huidige sportcomplex plaatsvinden, maar ook een plek meer in het dorpscentrum van Geesteren komt in aanmerking. De verbinding met sport en beweging pleit voor de eerste optie, de nabijheid van voorzieningen en reuring maakt een plek in of bij het dorpshart logisch.

De gemeente is verantwoordelijk voor bekostiging van de onderwijshuisvesting, het schoolbestuur voor de verwezenlijking. Er is volgens de Dorpsraad haast geboden dat de nieuwe coalitie nu snel aan de slag moet met een onderzoek naar de meest geschikte locatie. Het college van burgemeester en wethouders stelt dat, gezien de huidige staat van de school, er minder urgentie is dan links en rechts wordt beweerd. Wel wordt de gemeenteraad dus voorgesteld een krediet van vijftigduizend euro beschikbaar te stellen ten laste van het budget ‘maatschappelijk vastgoed in relatie tot de demografische ontwikkelingen’. In dat bestek wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om een 'compact en levendig centrum' in Geesteren te krijgen.

Deel dit nieuws!