De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuw regeerakkoord van Enschede biedt FC Twente weinig hoop

Nieuw regeerakkoord van Enschede biedt FC Twente weinig hoop

ENSCHEDE – Het ‘regeerakkoord’ van het nieuwe college van burgemeester en wethouders te Enschede biedt weinig aanknopingspunten voor extra financiële steun ten behoeve de betaald voetbal-organisatie FC Twente. Dit bleek ten sttadhuize bij de presentatie van de plannen van het college.

De afgelopen jaren was wethouder Eerenberg van Financiën de architect van de financiële constructies om het voortbestaan van FC Twente te stutten. Hij was van gemeentewege eveneens betrokken bij overleggen met het bestuur en de Raad van Commissarissen van de organisatie. De gemeente droeg haar steentje bij en loopt nu een financieel risico van ruim 25 miljoen aan leningen en garantstelingen.

Er is weinig politieke wil om nog verder te gaan; een meerderheid van de gemeenteraad lijkt het verzoek om nog eens zeven miljoen euro te geven te willen afwimpelen. Meer gemeentelijke dukaten zou een eis van de sponsors zijn voor hun extra steun ten bedrage van tien tot twaalf miljoen.

De gemeenteraad vindt dat Enschede het hoofd enerzijds niet verder in deze strop moet steken, temeer daar er anderzijds meer noden zijn in de stad. Zo gaat de onroerend-zaak-belasting omhoog, moet tot negen miljoen aan de reserves worden onttrokken en een miljoen worden bezuinigd op subsidies. Eerenberg zei op een vraag in die richting nogal cryptisch dat de gemeente niet méér gaat doen anders dan wat past binnen bestaande afspraken en ‘het kader van waaruit we vertrekken’

Deel dit nieuws!