De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Op schoonheidsfoutje na smet noch vrees Oldenzaal tegen De Eik

Op schoonheidsfoutje na smet noch vrees Oldenzaal tegen De Eik

OLDENZAAL - De verbouwing van het voormalige gezinsvervangende wooncomplex De Eik in Oldenzaal tot reguliere woningen en (woonzorg)appartementen kan voortvarend ter hand worden genomen, omdat geen zienswijzen zijn ingediend. Er is evenwel vergeten dat het plan voorziet in de mogelijkheid om de nieuwe appartementen te gebruiken voor wonen met 24 uurszorg.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad raad daarom voor het bestemmingsplan Akkerkers-locatie De Eik op dit punt gewijzigd vast te stellen. Het voormalige gezinsvervangende tehuis wordt verbouwd tot zes reguliere woningen en zes appartementen. Het plangebied ligt aan de noordzijde van de stad in de wijk De Essen.

Deel dit nieuws!