De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • GBT ervaart in Twenterand nu al dat regeren meer is dan opponeren

GBT ervaart in Twenterand nu al dat regeren meer is dan opponeren

VROOMSHOOP/BEERZERVELD - De politieke verhoudingen alsmede de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders van Twenterand zijn drastisch veranderd, maar het voorstel om in te stemmen met een uitbreiding van intensieve veehouderij van agrarisch ondernemer Schuttert is onveranderd. Aksof er géén nieuw college zit. Het bedrijf staat formeel in Ommen, maar de uitbreiding/nieuwbouw vindt deels, op drieduizend vierkante meter, plaats op grond die tot de municipaliteit van Twenterand behoort, in de contreien tussen Vroomshoop en Beerzerveld..

De raadsfractie van GBT, de grote winnaar van de verkiezingen, met een absolute meerderheid in de raadszaal en drie van de vier wethouders, moet aan den lijve ervaren dat regeren iets ingewikkelder is dan opponeren. 'We hebben geen poot om op te staan', aldus GBT-wethouder Harmsen, die gepeperde schadeclaims voorziet als Twenterand medio juli besluit een formeel protest in te dienen bij Ommen, wat eerstens vrijwel kansloos zou zijn en tweedens in de papieren zou lopen.

De gemeenteraad was vorig jaar onder aanvoering van het geharnaste GBT mordicus tegen het meewerken aan de uitbreiding/nieuwbouw, maar toonde zich vanavond meegaand, onder het kennelijke motto ‘jammer maar helaas’. Wel vroeg fractieleider Elzinga van GBT, namens CDA, ChristenUnie, VVD en GL/PvdA, zijn wethouder en partijgenoot Harmsen nog eens alle mogelijke instrumenten in kaart te brengen om het gebruik van grond van Twenterand te voorkómen. Daar sloot de PVV, die het liefst voor zichzelf praat, zich bij monde van het raadslid Veltmeijer volledig bij aan.

En de SGP toonde zich, eigenlijk als enige, standvastig en stemde net als vorig jaar, ook toen als enige, in met de bouw ten behoeve van de zeugenhouderij van het bedrijf van Schuttert ter huisvesting van 3.003 fokzeugen, 432 opfokzeugen en vier dekberen. Binnen het bedrijf zullen vijf tot zes medewerkers werkzaam zijn. De fractie van de SGP was voor en is voor en draaide niet...

Deel dit nieuws!