De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • BBE, grootste partij in Enschede, tevreden over 'regeerakkoord'

BBE, grootste partij in Enschede, tevreden over 'regeerakkoord'

ENSCHEDE - BBE vindt als grootste partij in de gemeenteraad van Enschede, dat er reden is om tevreden te zijn over het coalitieprogramma. Dat schrijft politiek leider en voorgedragen wethouder Van den Berg in de 'Nieuwsbrief' van de partij die van vijf op zeven zetels kwam. Hij is het klaarblijkelijk oneens met de conclusie op deze site dat BBE en de VVD de formatie verloren. Er zouden in de onderhandelingen met D66, VVD, PvdA en ChristenUnie de afgelopen  ruim honderd dagen juist veel partijpunten binnen zijn gesleept, al zat de tweede BBE-wethouder er niet in.

De leidsman wijst in zijn succesverhaal op het BBE-stadsdeel Oost, zoals de reconstructie van de Gronausestraat en een onderzoek naar een tweede ontsluiting in Oost. Mede in dat verband wijst Van den Berg op woningbouw in het Esmarkerveld en de Leuriks. Ook ‘forse’ investeringen in handhaving van de regels in de stad zijn een wens van BBE alsmede ‘structurele budgetten’ voor onderwijs en sport. In dat kader wordt ook een aangekondigde ‘verkenning naar decentraal zwemmen’ gevierd.

BBE heeft in de onderhandelingen moeten berusten in het al eerder genomen besluit om het zwembad De Brug in Glanerbrug te sluiten, dat net als Het Slagman in Noord dichtgaat vanwege de bouw van een nieuw zwembad bij het Aquadrome in het Diekmangebied in Zuid. Van den Berg over de verkenning naar de mogelijkheden voor decentraal zwemmen. Hij hoopt er wel op, maar schrijft ook: ‘Al moeten we ook realistisch zijn wanneer het gaat om het kostenplaatje.’

Over de drie windmolens, waartegen BBE Vier jaar lang strijd leverde, meldt Van den Berg: ‘Al jarenlang strijdt Burgerbelangen Enschede voor de Usseler Es. Ook deze periode blijft deze onaangetast. En hoewel wij een beweging hebben moeten maken om tot een resultaat te komen op het thema duurzaamheid, blijft het buitengebied verstoken van windenergie. Slechts op drie locaties langs de A35 kunnen er de komende jaren drie windmolens worden geplaatst.’

Ook de verhoging van de onroerend zaak-belasting was wel even slikken. ‘Uiteindelijk hebben wij ingestemd met een verhoging van de OZB. Na dagenlang puzzelen en alle mogelijkheden onderzocht te hebben, een maatregel die onoverkomelijk is. De pijn die zal ontstaan op andere beleidsterreinen ten gevolge van bezuinigingsmaatregelen, schatten wij in als nóg heviger. OZB-verhoging is uiteindelijk de enige optie geweest naast andere maatregelen om het tekort op te kunnen vangen Wij zijn trots en tevreden en kijken uit naar de komende vier jaar!’, aldud Van den Berg.

Deel dit nieuws!