De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuwe commissaris van de koning wil in Overijssel veel praten

Nieuwe commissaris van de koning wil in Overijssel veel praten

ZWOLLE/ENSCHEDE – Tijdens zijn installatie gaf de nieuwe commissaris des konings Heidema in een bijzondere statenvergadering expliciet aan er te willen zijn voor alle Overijsselaars. Hij wil er ook zoveel mogelijk ontmoeten en spreken. Dat worden zes drukke jaren. ‘De grootste uitdaging is om mensen zich thuis te laten voelen', aldus de nieuwe commissaris in Overijssel.

Heidema ziet ook hier een taak voor het openbaar bestuur. Inwoners moeten zich senang voelen in de gemeente en de provincie waar ze wonen en werken. Het thuis voelen is niet alleen fysiek, het is volgens hem behalve een dak boven je hoofd, eten en drinken, thuis is naar de mening ook gezien en gewaardeerd worden. ‘Ontmoeting van mens tot mens is daarvoor van groot belang’, aldus de bestuurder die tot voor kort burgemeester de gemeente Deventer was.

De tijd van reces en zomervakantie wil deze tijd gebruiken om kennis te maken met de bestuurders en burgers van Overijssel. Ik wil de mensen ontmoeten, in de ogen kijken. Ik nodig dan ook iedereen uit, die dat wil, om eens in gesprek te gaan. Ik zie het als mijn taak om mensen te verbinden.’

In de installatievergadering werd Heidema een welkom toegeroepen door raadsnestor Van Dijk en collega-commissaris Cornielje van Gelderland, waarmee Overijssel bestuurlijk Landsdeel Oost vormt. Verder werd  waarnemend commissaris Staal onder dankzegging voor zijn verdiensten als interimmer aan de Luttenbergerweg en op de overige het Overijsselse erven uitgezwaaid.

Deel dit nieuws!