De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens XVIII

Er zijn volgend jaar maart verkiezingen ter verversing van het Overijssels parlement. Wat zegt u? Nou, dat is een volksvertegenwoordiging die boven de Regio Twente en de Regio Zwolle staat, of in die veronderstelling leeft. Een kwabbige bestuurslaag, een soort Europees Parlement, waarvoor we volgend jaar trouwens ook ter stembus mogen, maar dan in mei; onze democraziekte.

Zowel de Staten van Overijssel als die van Europa ontlenen hun bestaansrecht aan het feit dat ze bulken van de centen en de schijnmacht. Het zijn overbodige insituties in bestuurlijke paleizen. De firma's Verdeel en Heers, waar feestneuzen van het type Rutte en Hijum mooi weer spelen.

Om het tot Overijssel te beperken: er zijn daar zoveel kluizen en kelders met vrij besteedbare miljoenen dat Dagobert Duck zich terstond wenend bij de Voedselbank zou melden.

Eén van de taken der provincie is toezicht houden op de financiële huishouding in de gemeenten. Overijssel gaat grenzen over, want bemoeit zich inhoudelijk met gemeentelijk beleid en dwingt lokale bestuurders in te stemmen met een mestproductiebedrijf in Aadorp en een mestverwerkingsbedrijf in Zenderen. De gemeenteraden zijn tegen, maar de provincie draait als het zo uitkomt de lokale democratie de nek om. We laten die salonjonkers aan de Luttenbergerstraat een poepie ruiken. De tijd lijkt rijp voor Unie van Twente die onverbiddelijk zal leiden tot een Acte van Verlatinghe, Overijssel opgeheven, weg met de kletskoek van de heidemasessies, leve de Vrije Republiek Twente.

Deel dit nieuws!