De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • TETEM ontvangt bovenop provinciaal geld ook nog rijksbijdrage

TETEM ontvangt bovenop provinciaal geld ook nog rijksbijdrage

ENSCHEDE/OLDENZAAL - Opnieuw maakt de Stichting TETEM Kunstruimte te Enschede kans op provinciale subsidie. Dat geldt ook voor de Stichting Consensus Vocalis te Oldenzaal. TETEM slaagde er trouwens in om naast de provinciale subsidie van maximaal een ton ook nog een rijkssubsidie binnen te slepen. Met hun activiteiten streven de instellingen die op provinciaal geld azen naar meer nationale zichtbaarheid. Hierdoor wordt hun positie niet alleen in Overijssel, maar ook landelijk versterkt.

De provincie Overijssel geeft voor de periode 2019-2020 een vervolg aan de tweejarige subsidieregeling ‘Cultureel aanbod en Talentontwikkeling’. De regeling beoogt het culturele aanbod in Overijssel te vernieuwen en te versterken teneinde talent te ontwikkelen. Instellingen en netwerken kunnen een aanvraag indienen om de artistieke en zakelijke kwaliteit van hun organisatie te verhogen, nieuwe producties te ontwikkelen en talenten intensiever te begeleiden.

De eerste ervaringen met de regeling zijn volgens de provincie Overijssel positief. De instellingen die subsidie hebben gekregen werken hard aan de verdere professionalisering van hun organisatie of hun netwerk. Zo zijn er zakelijk leiders aangesteld, wordt er extra ingezet op samenwerking, voorlichting en marketing en worden methodieken voor talentontwikkeling ontwikkeld en uitgevoerd.

Deel dit nieuws!