De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Twee energiecoöperaties Enschede ijveren voor zeven zonnevelden

Twee energiecoöperaties Enschede ijveren voor zeven zonnevelden

ENSCHEDE – De coöperaties Enschede Energie en Energie Coöperatie Buitengebied vragen de gemeente vergunning aan voor zeven zonnevelden. Het gaat om 25 hectare.

De beide coöperaties hebben al afspraken gemaakt met de grondeigenaren. De velden zijn samen goed voor de productie van ongeveer 25 MWh per jaar. Daarmee zouden zo’nzevenduizend huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Dat is volgens de coöperaties negen procent van de huishoudens in Enschede. Er zijn ook al zogenoemde 'keukentafelgesprekken' met omwonenden gevoerd, met zowel voor- als tegenstanders van de aanleg van zonnevelden.

Het zijn kleinere velden, variërend in grote van 1,3 tot zes hectare. netto.. grote commerciële ontwikkelaars van zonneprojecten vinden deze velden volgens de beide coöperaties minder interessant, de genoemde coöperaties hebben geen commerciële maar een duurzame en sociale doelstelling. En ze willen het geld zo veel mogelijk in onze gemeente houden. Dan zijn deze kleinere velden wel interessant. Ook zouden ze beter in het landschap passen.

Na eventuele goedkeuring door de gemeent, kan volgend voorjaar subsidie voor de projecten worden aangevraagd. Op zijn vroegst kunnen ze dan in 2020 in productie gaan.

Deel dit nieuws!