De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Vragen bij accountantsverklaring en werkwijze van zorgwinstbedrijf

Vragen bij accountantsverklaring en werkwijze van zorgwinstbedrijf

ALMELO/VRIEZENVEEN - De jaarrekening van de Almelose thuiszorgorganisatie Anahid is samengesteld door administratiekantoor Kerssies uit Vriezenveen. Dat is volgens de Minimapartij in Almelo geen accountantskantoor. Het college van burgemeester en wethouders te Almelo stelde eerder van alle aanbieders die Zorg in Natura verlenen een productieverantwoording af te geven, 'met een controleverklaring van een geregistreerde accountant, óók van Anahid'.

In het licht van de'onthutsende berichtingeving op Follow The Money over de woekerwinst bij Anahid wil de Minimapartij c.q. het samenwerkingsverband Samen14 weten of de verklaring daadwerkelijk is afgegeven door een geregistreerde accountant. 'Zo nee, welke acties heeft u uitgezet of gaat u uitzetten om alsnog een controleverklaring van een geregistreerde accountant te verkrijgen?'

Anahid kwam door een artikel op Follow the Money vanwege winsten tot bijna zeventig procent, waar tien procent normaal zou zijn. Zo werd door Anahid (Armeens voor zuiver) over een omzet van 1,4 miljoen euro ruim ruim negen ton winst geboekt, waarvan zo'n zes ton aan dividend werd uitgekeerd, aan de eigenaar. Ook vraagt de Minimapartij in een brief aan het college van burgemeester en wethouders wat te doen aan 'uitwassen'  en 'exorbitante winstuitkeringen'.  

De gemeente Almelo stelt dat facturen van Anahid worden betaald als aan de 'indicatiee'wordt voldaan. Ook daarbij heeft de Minimapartij vragen, zoals: 'Wordt, gezien de zeer geringe loonkosten, met name in verhouding tot de omzet, ook onderzocht of Anahid haar personeel conform het vigerende functiewaarderingsgebouw heeft ingeschaald, de CAO volledig toepast en haar verplichtingen jegens de Belastingdienst en Pensioenfonds tijdig voldoet?'

Eerder werden elders al vragen gesteld over de kwestie, met name door de PvdA, zowel in Twentse gemeenten als in  de Tweede Kamer, bij monde van parlementariër Kerstens, en ook de PVV, via de lokale voormannen Elferink in Enschede en Veltmeijer in Twenterand.

Deel dit nieuws!