De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA en PVV in Enschede hand in hand tegen de hondenbelasting

CDA en PVV in Enschede hand in hand tegen de hondenbelasting

ENSCHEDE - In gezamenlijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders willen de fracties van CDA en PVV in Enschede waarom er geen afschaffing of verlaging van de hondenbelasting komt nu de uitlaatplekken in de stad verdwijnen.

In het coalitieakkoord hebben BBE, D66, VVD, PvdA en ChristenUnie afgesproken de hondenuitlaatplekken te laten verwijderen. Dat zou, stellen de fractievoorzitter Koc van het CDA en raadslid Versteeg van de PVV, 57.500 per jaar besparen, wat in vergelijking met de inkomsten van 910.000 euro een gering bedrag heet te zijn. Het houdt volgens er hen verband mee dat er zonder uitlaatplekken meer ‘opruimkosten’ moeten worden gemaakt.

Koc en Versteeg wijzen er in hun vragen bovendien op dat uitlaatplekken met snippers of gras hygiënischer zijn en minder risicovol voor hondenziektes dan wanneer de poep in de openbare ruimte blijft liggen. Er zijn volgens hen berekeningen die uitgaan van 144 kilo aan uitwerpselen per jaar per hond. ‘Op basis van de opbrengst van 910.000 euro zijn er 10.975 honden in Enschede. Dat is op basis van de 144 kilo per hond 1.580.318 kilo aan hondenpoep.’

Deel dit nieuws!