De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Fusie van twee woningcorporaties aan de noordrand van Twente

Fusie van twee woningcorporaties aan de noordrand van Twente

HARDENBERG - De woningcorporaties Beter Wonen Vechtdal en De Veste willen met ingang van volgend jaar samengaan. Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hardenberg staat positief tegenover de voorgenomen fusie van de twee woningstichtingen.

Beide corporaties werken al enige tijd aan verdere samenwerking en zeggen voldoende meerwaarde te zien om deze samenwerking te intensiveren in de vorm van een fusie.

De gemeente Hardenberg denkt met de toekomstige corporatie verder te kunnen inspelen op de veranderende samenstelling van huishoudens en woonvoorkeuren. Hiervoor zijn meer (tijdelijke) sociale huurwoningen en nieuwe woonvormen nodig. Ook is de verduurzaming van het bestand actueel. Gewezen wordt ook op efficiencyvoordelen en lagere kosten voor bedrijfsvoering. Hierdoor zou, zo is de redenering meer geld beschikbaar komen voor volkshuisvesting.

Deel dit nieuws!