De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Maatregelen op til tegen verdroging natuurgebied Oldenzaal/Losser

Maatregelen op til tegen verdroging natuurgebied Oldenzaal/Losser

OLDENZAAL/LOSSER - Door de verdroging is de natuurwaarde in onder meer Landgoederen Oldenzaal, grotendeels gelegen in de buurgemeente Losser, achteruitgegaan en daarmee ook de plant- en diersoorten in dit (beschermde) Natura 2000-gebied. Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel gaan zich beijveren om dit proces tegen te gaan. Een delegatie van Provinciale Staten van Overijssel komt woensdag ter inspectie naar het gebied.

De natuurherstelmaatregelen in Landgoederen Oldenzaal zullen zich vooral richten op het terugdringen van verdroging en het tegengaan van verrijking door meststoffen. Het doel is de kwetsbaar genoemde natuur te beschermen, zoals het vochtige alluviale bos, het eiken-haagbeukenbos en het beuken-eikenbos met hulst dat tevens zal worden uitgebreid.

Het gebied ligt aan de voet van de stuwwal van Oldenzaal tussen Oldenzaal, Losser en De Lutte. Het zuidelijk deel omvat het westelijk deel van het beekdal van de Snoeijinksbeek, gekenmerkt door hoogteverschillen, houtwallen, opgaand geboomte, bossen en vochtige en schrale graslanden en heideterreinen. Voor de benedenloop Snoeijinksbeek gaat het om het vochtige alluviale bos en de pioniersvegetaties met snavelbies. Daar is trouwens eveneens aandacht voor maatregelen tot het behoud van de rivierdonderpad, een bedreigde vissoort.

 

 

Deel dit nieuws!