De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens LII

Kunnen we de tijd niet gewoon stilzetten. Niks uur vooruit en uur achteruit, tijd is eeuwig, tijd is altijd. Het blijft wat de tijd betreft schipperen en schreijeren. Europa maakt er zich druk om, de tijd van Juncker is voorbij, maar de wereld draait door. Brussel zevert en zanikt - tijdloze tijd.

Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd, om het met de Pediker van Salomo te zeggen: 'Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven; een tijd om te planten, en een tijd om het geplante uit te roeien.' Zo is het, zie ik mijn hof.

Het beste wat je van de tijd kunt zeggen die hij de dag en de nacht omspant en dat je er verder niet te veel over moet ouwehoeren. Ik vind, ofschoon ik er niet altijd in slaag, dat je op tijd moet komen als je een afspraak hebt, niet omdat tijd geld is, maar omdat je het ook van anderen verwacht,

Er zijn wel schone dingen over de tijd gezegd. Zo zong Robert Long zaliger nagedachtenis in zijn tijd dat je de tijd niet kunt doden, maar dat het de tijd is die alles doodt. Er is ook veel onzin over de tijd beweerd, zoals mensen die zeggen geen tijd te hebben zonder dat ze al uit de tijd zijn. Ook de tijd die alle wonden heelt is ziekelijke onzin. Op zijn best handvat of houvast. Einstein stelde, toch goed bij de tijd, vast dat absolute tijd ondefinieerbaar is. Een uurtje meer of minder, het is de bezigheidstherapie in de sfeer van punniken en pieriken tussen het veld van Hengel en het Loo van Bentel.

Deel dit nieuws!