De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Losser laat nieuwe detailhandelsvisie voor dorpscentrum maken

Losser laat nieuwe detailhandelsvisie voor dorpscentrum maken

LOSSER - Er is volgens het college van burgemeester en wethouders een nieuwe detailhandelsvisie noodzakelijk. Volgens het college zal de detailhandel de komende jaren 'onder druk komen te staan' en het vereist nieuwe inzichten om winkeliers in de voorwaardenscheppende sfeer aan het dorp te binden en te steunen. Dat zou 'van groot belang voor de leefbaarheid' in Losser zijn, zowel economisch als sociaal.

'Het is daarom van belang om duidelijke keuzes te maken over de ontwikkelingsrichting van de detailhandelssector', schrijft het college aan de gemeenteraad. En daarvoor is 'een actuele visie' onontbeerlijk. Het college wil het bureau STEC, dat in veel gemeenten zijn kennis te gelde maakt, hiertoe een opdracht verstrekken. Over de kosten van de nieuwe visie doet het college geen mededelingen.

De gemeente Losser bekreunt zich trouwens al jaren over maatrgelen om een aantrekkelijk winkelhart te kijgen. In de vorige raadsperiode werd daarbij geregeld de karakteristieke Aloyisiusschool betrokken, maar de jongste plannen gaan uit van de bouw van woningen in de oude school.

Bij het plan de jaarlijkse kermis aan te besteden zou met de centrumontwikkelingen tekening worden gehouden. De looptijd van de nieuwe concessieovereenkomst wordt twee jaar, met een optie voor verlenging met telkens een jaar, niet alleen in Losser, want ook in Overdinkel. Het college: 'Zo kunnen we inspelen op de toekomstige ontwikkelingen in het centrum van Losser, zoals de herinrichting Raadhuisplein en het Parapluplan Losser. Overigens vindt dit weekend in Losser de 34ste editie van hetBruegheliaans Festijn Losser gaat ook mee met de tijd

Deel dit nieuws!