De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Woningbouw in buitengebied Holten met groene kwaliteitsimpuls

Woningbouw in buitengebied Holten met groene kwaliteitsimpuls

HOLTEN - Vanwege de bedrijfsbeëindiging aan de Jeurlinksweg in Holten ontstaat op de plek van de huidige houthandel ruimte voor twee woningen. De grond van eigenaar Karman uit Wilp heeft nu nog de bestemming detailhandel. Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Rijssen-Holten noemt de huidige bestemming én sitiatie 'zeer gebiedsvreemd'. De oppervlakte van de bebouwing bedraagt een slordige 135 vierkante meter, het perceel is omheind met hekwerken en geheel verhard met klinkers, wat in het buitengebied van Holten zou een dissonant zou zijn.

Karman is voornemens de exploitatie op deze locatie te beëindigen. Het gemeentebestuur wil de naastligggende gronden met een omvang van zeshonderd vierkante meter planologisch bij de ontwikkeling betrekken teneinde de bouw van huizen mogelijk te maken. Gebleken is volgens de gemeente dat eigenaar Reijlink van de aanliggende grond medewerking wil verlenen in die zin dat hij akkoord gaat met de wijziging van de agrarische bestemming in een woonbestemming.

De provincie Overijssel geeft er haar zegen aan op basis van de zogenoemde Groene Kwaliteit Impuls (KGO), een beleidsinstrument om ruimte te bieden voor uitbreidingen en nieuwe functies in het buitengebied, op voorwaarde dat hier sociaal economische en/of maatschappelijke redenen voor zijn en is aangetoond dat het verlies aan ecologische en/of landschappelijke waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Deel dit nieuws!