De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hellendoorn ziet tekort sociaal domein oplopen door kapers op kust

Hellendoorn ziet tekort sociaal domein oplopen door kapers op kust

NIJVERDAL – De gemeente Hellendoorn heeft halverwege tot nu toe dit jaar een tekort van 1,1 miljoen op de uitgaven voor Jeugdzorg. Op het erf van de maatschappelijke ondersteuning bedraagt het tekort tot op heden 325.000 euro. Volgens wethouder Beintema van Financiën zijn dit ‘kapers op de kust. Tegenover de tegenvallers staat een voordeel van zeven ton op de kosten van huishoudelijke hulp. Dit betekent per saldo een nadeel van per saldo 778.000 op wat in gemeentelijk jargon het sociaal domein is gaan heten.

Dankzij meevallers op andere beleidsterreinen zit Hellendoorn na driekwart jaar in de plus, met een voordelig saldo van vier ton, onder meer uit opbrengsten van leges, grondverkopen in het algemeen en meer geld van de rijksoverheid.

Daardoor is er volgens wethouder Beintema van Financiën ruimte om in te spelen op een aantal ontwikkelingen. Hij wel de kapers uitschakelen: ‘We zien dat de kosten voor de uitvoering van het sociaal domein oplopen. Niet alleen dit jaar, ook de komende jaren zal dat het geval zijn, zo blijkt uit de prognoses. Dit betekent dat we nu aan de slag gaan om de voorziene tekorten voor de komende jaren terug te dringen. Uitgangspunt is wel dat de noodzakelijke zorg vanuit het sociaal domein verleend kan blijven worden aan onze inwoners.’

Een ander punt van zorg, ook financieel, is de ambtelijke organisatie. De herstructurering daarvan heeft er dit jaar 220.000 euro  aan gespendeerd.

Deel dit nieuws!