De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Sint Egbertus biedt Voedselbank Almelo onderdak

Almelo – De leegstaande Egbertuskerk in Almelo is beeld voor de vestiging van de Voedselbank. Dat meldt deze week de papieren versie van de Roskam. Hiermee zou de Stichting Voedselbank Almelo in één klap uit de problemen zijn. Vanwege een nieuwe huurder in het pand van de oude Plusmarkt aan het Van Dronkelaarplein, waar de Voedselbank tot voor kort  tegen betaling van een symbolisch bedrag was gevestigd, moest worden uitgezien naar een alternatieve locatie. Gedacht werd aan een gebouw op een bedrijventerrein, maar de optie van de Egbertuskerk was een geschenk uit de hemel.

 

* De drie parochiegemeenschappen van Almelo-Zuid zijn jaren geleden samengevoegd en hebben hun intrek genomen in de nieuwe Elisakerk. De godshuizen van Christoffel en Willibrord zijn gesloopt maar de oudste van de drie, de Heilige Egbertus, op de hoek van de Bornerbroeksestraat en de Arendsboerweg, zou in elk geval gedeeltelijk blijven staan, vooral de markante toren en het rond gebouw met het koepeldak. Het plan van de huidige eigenaar/coporatie Sint Joseph om appartementen in en bij de kerk te bouwen blijkt voorshands onhaalbaar. Ook de aankoop door de Pinkstergemeente (De Banier) ging van de baan.

 

Deel dit nieuws!