De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Enschede moet 4,8 miljoen lappen voor Scholingsboulevard

Enschede - De gemeente Enschede moet liefst 4,8 miljoen euro bijpassen om de Scholingsboulevard Enschede te redden. Dat gebeurt vooral door geld dat de gemeente  tegoed heeft af te boeken als zijnde oninbaar en verder door regelingen te trefffen voor renteverlies, bouwkrediet en huiskosten. Het college van burgemeester en wethouders legt een voorstel hiertoe voor aan de gemeenteraad. In de Scholingsboulevard Enschede werken de scholen voor voortgezet onderwijs Stedelijk Lyceum en Bonhoeffer College samen met het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) van Twente voor middelbaar beroepsonderwijs.

Het idee was ‘doorlopende leerlijnen’ te creëren. Dat zou de toekomst zijn en mocht wat kosten. Het tekort ontstond door grote ambities en rooskleurige prognoses. De huisvestingslasten van drie nieuwe gebouwen zijn hoog en de geprognosticeerde aantallen leerlingen vallen zwaar tegen. Jaarlijks werd exploitatieverlies geleden en ondertussen is het eigen vermogen van de Scholingsboulevard zo’n beetje opgesoupeerd. Besloten is één van de nieuwe gebouwen, op de hoek van de Wethouder Beversstraat en de Zuiderval, alleen nog te gebruiken voor ROC-opleidingen die nu elders worden aangeboden.

Deel dit nieuws!