De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Raad van State maakt bouw crematorium in Oldenzaal mogelijk

Oldenzaal – Alle tegen het bestemmingsplan Crematorium Oldenzaal ingestelde beroepen zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. De gemeente Oldenzaal laat weten dat hiermee de weg “definitief vrij is” om de bouw van start te laten. De verrijzenis laat al jaren op zich wachten door rechtsprocedures van omwonenden die overlast vrezen, vooral op het  gebied van verkeerstoename, natuuraantasting en waardevermindering van onroerend goed. Ze vonden dat een andere locatie moest worden gekozen dan de plek aan de Schipleidelaan. Volgens de Raad van  State is de vestigingsplaats voldoende werd onderbouwd.

De gemeente Oldenzaal ging zes jaar geleden al een pacht- en koopovereenkomst met de toekomstige ontwikkelaar van het terrein aan. Het bestemmingsplan voorziet op het terrein van de bestaande begraafplaats aan de Schipleidelaan onder meer in de verwezenlijking van een crematorium, de uitbreiding van de aula en de aanleg van parkeervoorzieningen. Het crematorium in Oldenzaal zal het derde in Twente worden, na vestigingen in Usselo en Almelo. De behoefte is groot gezien de toename van het aantal crematies. Overwogen wordt zelfs een vierde crematorium, denkelijk in de gemeente Hof van Twente.

 

Deel dit nieuws!