De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

VVD in Twenterand wil nu snel toeristisch-recreatief beleid

Twenterand – De raadsfractie van de VVD in Twenterand maakt zich zorgen over de spankracht van recreatie en toerisme in deze gemeente. Een convenant dat ruim een jaar geleden werd gelanceerd blijkt nog altijd niet te zijn getekend. Het (enige) raadslid Walraven pleit voor een Twenterands Bureau voor Toerisme en vindt dat de VVV’s in de onderscheiden dorpen van de gemeente moeten opgaan in deze nieuwe organisatie. Tevens dienen de recreatieve ondernemingen, verenigd in de Twentse Hooilanden, hierin een belangrijke rol te spelen. Walraven zegt te vrezen dat Twenterand in “achter de feiten aan” loopt nu er geen eenheid en slagkracht wordt ontwikkeld. Hij wijst er in dat verband op dat de gemeente veertigduizend euro per jaar  uittrekt ter bevordering van toerisme.

In andere gemeenten, zowel in Twente als Salland, signaleert Walraven een voortvarende aanpak, onder meer in Hellendoorn en Rijssen-Holten. "Om ons heen pakt men de zaken met betrekking to recreatie en toerisme enthousiast en vernieuwend aan. Wij zitten echter nog te wachten op de ondertekening van een vrijwel nietszeggend convenant, waarin slechts intenties worden uitgesproken. Ik zie daar niks in, ik wil dat we de zaak niet vooruitschuiven maar nu gaan aanpakken. Als je het, al een jaar lang, niet eens kunt worden over de tekst in een convenant, hoe wil je dan ooit met elkaar gaan samenwerken? Ik zie veel meer heil in een totaal nieuwe aanpak van ons toeristisch beleid in Twenterand. Wij hebben de plannen klaar liggen en het moet nu maar eens gaan gebeuren."


 

Deel dit nieuws!