De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Plan in de maak voor de Tuinen van Nijverdal boven tunnel

Nijverdal – Het bureau Movares is door de gemeente Hellendoorn ingeschakeld om een ontwerp te maken voor de inrichting van het dak van de Combitunnel in het centrum van Nijverdal. De bedoeling is boven de tunnel de zogenoemde ‘Tuinen van Nijverdal’ aan te leggen. De gemeente krijgt in het eerste kwartaal van volgend jaar het dak opgeleverd en kan vervolgens aan de slag. De opzet is de komende maanden bewoners, belanghebbenden en andere belangstellenden te betrekken bij het ontwerp.

Er vindt maandag over een week een openbare bijeenkomst plaats. Het bureau Movares wil in overleg met idee-aanreikers tot een ontwerp te komen dat technisch en financieel haalbaar is. Movares is inmiddels begonnen met de eerste stappen die moeten leiden tot een overzicht van de (on)mogelijkheden die er zijn voor het dak van de tunnel. Vervolgens worden de wensen en ideeën die vanuit de bevolking komen zoveel mogelijk vertaald in een realistisch ontwerp voor het gebied tussen de De Joncheerelaaan en de Meijboomstraat.


 

Deel dit nieuws!