De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Enschede benut overschot voor reserve en zorguitgaven

Enschede – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede stelt voor de algemene reserve met 3,5 miljoen euro te spekken. Dat is mogelijk omdat de gemeente over het boekjaar 2012 een overschot van 4,6 miljoen noteerde. Het college wil 1,1 miljoen investeren in met name sociale en zorggerelateerde domeinen. De oorzaak van het overschot op de jaarrekening is onder meer gelegen in het temporiseren van investeringen, vooral op het gebied van onderhoud aan bijvoorbeeld wegen. Ook is er minder makkelijk geld uitgegeven voor zorg en welzijn door meer maatwerk te leveren, wat resulteerde in meevallers bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Een probleem van de gemeente Enschede is, meldt wethouder Van Hees van Financiën, het wankele weerstands- vermogen. Voor een gezonde financiële balans is volgens haar veertig miljoen nodig, terwijl er 29 miljoen beschikbaar is. Met de gemeenteraad is al afgesproken om mede in dit licht meevallers aan reserves toe te voegen en spaarbeleid op te zetten. Overigens stelt Van Hees dat Enschede financieel gezond is doordat met realiteitszin 63 miljoen euro is afgeboekt, met name op overschietende bouwgronden.  De wethouder spreekt in dat verband over solide bestuur en doortastend optreden. Ze houdt rekening met verdere kortingen van het kabinet op het Gemeentefonds.

Deel dit nieuws!