De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Hardenberg kan overschot van ruim 3,1 miljoen besteden

Hardenberg - De gemeente Hardenberg heeft het jaar 2012 afgesloten met een overschot van ruim 3,1 miljoen euro. Een groot deel van het positieve resultaat is te danken aan uitgestelde of vertraagde projecten, waardoor 2,7 miljoen werd overgehouden. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor dit geld voor de bewuste projecten op de plank te laten liggen. Op het grondbedrijf leed de gemeente Hardenberg door tegenvallende grondverkopen vorig jaar een verlies van 3,3 miljoen euro. Daar stond een eenmalig extra dividend van Cogas tegenover, toevalligerwijs ook 3,3 miljoen.

Omdat het bedrag van 2,7 miljoen voor uitgestelde of vertraagde projecten bestemd blijft, heeft de gemeente uit het overschot nog vier ton te besteden. Het college stelt voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve, zeg maar het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te vangen. De aanvulling is nodig omdat deze reserve idealiter 9,6 miljoen bedraagt, maar momenteel slechts 6,4 miljoen, vanwege eerdere afboekingen op gronden. Dit maakt volgens burgemeester Snijders extra bezuinigingen noodzakelijk. De gemeenteraad beslist in zijn vergadering van 11 juni over de besteding van het overschot.

Deel dit nieuws!