De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Fenomeen plattelandswoning in Dinkelland en Tubbergen

Dinkelland/Tubbergen – De gemeenten Dinkelland en Tubbergen verruimen de mogelijkheden om in het buitengebied een boerenwoning om te dopen tot een plattelandswoning. Het huis maakt dan geen onderdeel meer uit van een agrarisch bedrijf. Volgens de wethouders Koegler van Dinkelland en Harmelink van Tubbergen levert dit “losknippen” van bedrijf en woning veel voordelen. Zo doet het recht aan de veranderingen in de agrarische bedrijfsvoering (meer vee met minder toezicht) en aan de onder druk van de economie toenemende sluiting van boerenbedrijven waardoor een verpaupering van het platteland dreigt.

Koegler licht toe: “We leven in een moderne tijd. Door inzet van technische middelen kan steeds meer vee worden gehouden met minder personeel, permanente toezicht is vaak niet meer nodig. Een andere situatie is dat  agrariërs hun bedrijf verkopen en als burger willen blijven wonen in hun agrarische bedrijfswoning. Dit kan dan alleen als de woning een gewone woonbestemming heeft gekregen.” Zijn collega Harmelink: ‘Door mogelijke beperkingen voor het eigen boerenbedrijf neemt de kans op illegale burgerwoning of leegstand van agrarische bedrijfswoningen toe. En dat is natuurlijk een ongewenste ontwikkeling.”

Deel dit nieuws!